Frissítse Flash lejátszóját!
Csak a n?‘knek

Kreativitás és Innováció 2009

nyomtatható verzió

Az ÖKO-Pack Kft. által 2006 óta megrendezett Hulladékból termék c. környezetvédelmi szemléletformáló kiállítása bekerült a Kreativitás és Innováció Európai Év hivatalos hazai programjába.

A Hulladékból termék c. kiállítás így jogosult a kreativitás és innováció év EU-védjegy használatára is. 2009 a Kreativitás és Innováció Európai Éve. Az uniós kezdeményezés célja, hogy felhívja az emberek figyelmét arra, milyen fontos szerepet játszik a kreativitás és az innováció saját személyes életükben, önmegvalósításuk és társadalmi jólétük elérésében csakúgy, mint a vállalatok és szervezetek sikerében, Európa versenyképességének növelésében, a fenntartható fejlődés biztosításában.

A kezdeményezés számos területre kiterjed: az oktatás és képzés mellett érintett a kultúra, a vállalkozásfejlesztés, a kohéziós politika, a vidékfejlesztés, a kutatás és fejlesztés, a kreatív ipar (beleértve az építészetet is), az audiovizuális szektor és az információs társadalom is.
 Az európai év néhány kiemelt témája többek között:


  - A művészeti oktatás és a kreativitás fejlesztésének erősítése az alap-, és középfokú oktatásban, a szakmai képzésben, valamint a non-formális és az informális oktatásban.
  - Az önkifejezés kreatív formáinak fenntartása, erősítése felnőtt korban is. A kulturális sokszínűség mint a kreativitás és innováció forrása.
  - Az információs és kommunikációs technológiák mint a kreatív önkifejezés médiumai.
  - A matematika, a természettudományok és a műszaki tudományok az aktív, innovatív gondolkodásmód szolgálatában. Az innovatív folyamatok széles körű megértésének elősegítése, a vállalkozó szellem és attitűd erősítése a jólét fenntartása érdekében.
  - Az innováció mint a fenntartható fejlődés záloga.
  - Kreativitáson és innováción alapuló regionális és helyi fejlesztési stratégiák.
  - Kulturális és kreatív ipar: ahol az esztétikum és a gazdasági szempont egybeesik.
  - Innováció a köz- és magánszektorban.

A Kreativitás és Innováció Európai Évének hazai koordinátora az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából a Tempus Közalapítvány.

A Kreativitás és Innováció Európai Évének keretében a pályázaton nyertes projektek, események nagy nyilvánosságot kapnak és kölcsönösen erősítik egymást. A kiválasztott tevékenységek a szakmai elismerés mellett (nem anyagi jellegű) támogatást is kapnak kezdeményezésük megvalósításához. A kiválasztott projektek bekerülnek az Év hivatalos magyarországi programjába.

Kreativitás és Innováció Európai Éve katalizátor szerepet tölt be: célja, hogy felhívja a figyelmet a témára, és összehozza az érintetteket, megteremtse az együttműködés kereteit és hozzájáruljon az ötletek megvalósulásához. A sikerhez nyitott elmére és nyitott szívre van szükség: a racionális megközelítés és az empátia ötvözete vezethet célra.

A siker kulcsa a folyamatos reagálás a változó környezetre, erre pedig a kreatív erőforrások tesznek képessé. Sokan a válság ellenszerének nevezik az oktatást, hiszen a kreativitás és innováció hangsúlyosan jelen van a versenyképes és nyitott Európát célzó prioritásokban.

Az évet különböző szakterületekről és különböző európai országokból 24 felkért nagykövet képviseli, köztük Rubik Ernő professzor, és Losonczi Áron, a fényáteresztő beton feltalálója. Az év programja során nyilvánvalóvá kívánják tenni a szervezők, hogy a kreativitás és innováció által elért siker nemcsak gazdasági, anyagi jellegű, hanem jobb emberi életet eredményez.

 ÖKO-Pack Kft.
 www.hulladekboltermek.hu
 www.kreativitas2009.hu


logó, kreativitás és innovációBookmark and Share